Історія


На Правобережжі України, як і Білорусі, існувала Уніатська (Греко-Католицька) Церква, яка творила Київську митрополію і була незалежна від уряду. Тому польський уряд намагався мати на митрополичому престолі людей, які співпрацювали б з ним і допомагали б латинізувати вірних.

У першій половині XIXст. значної шкоди суспільному престижу Православної церкви в Україні завдавав украй низький культурно-освітній рівень основної маси православного парафіяль­ного духовенства.

177 років тому, 25 березня 1839 року, відбулося насильницьке приєднання Української Греко-Католицької Церкви на Волині, яку в той час називали “уніатською” або “з’єдиненою”, до Російської Православної Церкви. Цю акцію курували імператор Микола І та обер-прокурор, який був офіційним очільником і керівником Російської Православної Церкви, призначеним імператорською владою.