Про Трибунал

Трибунал Луцького екзархату є судовим органом, який розглядає справи, які стосуються таїнства подружжя, а також спірні та карні справи. Він компетентний розглядати справи, які стосуються вірних Луцького екзархату та вірних Української Греко-Католицької Церкви. Трибунал підпорядковується екзарху Луцькому, виконуючи його судову владу. Очолює трибунал судовий вікарій, якому підпорядковані судді та інші працівники трибуналу.

Трибунал розглядає питання правосильності таїнства подружжя, результатом якого стає ствердження факту чи подружжя було укладене чи ні. З цією метою трибунал веде судовий подружній процес, збираючи необхідні факти, ретельно вивчаючи їх, докладно аналізуючи події, які мали місце від моменту знайомства сторін і закінчуючи фактичним припиненням спільного життя подружжя. Наприкінці процесу судді трибуналу, з’ясувавши і встановивши необхідні юридичні факти, дають відповідь чи сторони уклали подружжя чи ні. Якщо особа не відповідала якійсь з вимог, які ставить Бог і Церква для укладення подружжя, тоді суддями стверджується, що даного подружжя ніколи не існувало, оскільки не було дотримано те, що вимагає церковне законодавство. Причини недійсності подружжя можуть бути різні.

Належить пам’ятати, що в Католицькій Церкві не існує розлучень. Бог, як Творець подружжя, встановив його нерозривність. Тому подружжя ніхто крім Бога не може розірвати. Церква стоїть на сторожі Божих законів, у тому числі тих, які стосуються подружжя. З огляду на постанову Божу подружжя ніким не може бути розірваним: ні самими сторонами подружжя (чоловіком і жінкою), ні державою, ні Церквою.

Loading

Top